Pohledy na vybrané téma

Kovy 
 

Kam patří:
Výkup sběrných surovin, sběrné dvory, ekoporadny.
 
Co patří do kontejnerů:
Železné a neželezné kovy (plechovky, konzervy, železo apod.), hliník a nápojové plechovky z něj vyrobené, obaly od čokolád, tavených sýrů, paštik, víčka od jogurtů, hliníkové nádobí a další.
 
Co nepatří do kontejnerů:
Kovové obaly od nebezpečných látek, fólie z hliníku spojené s dalším jiným materiálem (obaly od instantních polévek apod.)
 
Co se s ním děje dál:
Kovový odpad se zpracovává v hutích, kde se přidává k surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě (okolo 1 800 °C) roztaví. Poté se roztavený kov lije do forem, čímž se vytvoří požadovaný tvar a připravuje pro další použití.
 
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
Odlitky, slitiny kovů, původní výrobky, dráty apod.

 

Obrázky
Obr. 1 Označení kovových odpadů
Obr. 1 Označení kovových odpadů
Tyto jednoduché šipky, na rozdíl od plného symbolu recyklace, označují druh materiálu, ze kterého je daný produkt nebo jeho obal vyroben.
Odkazy