Pohledy na vybrané téma

Kvalita života

Každý z nás občas řeší, jak jsou jeho potřeby uspokojeny, tj. jak „dobře se má“. Zkoumáme, jakou máme kvalitu života či životní úroveň. Co všechno ale při hodnocení naší životní úrovně zohledňujeme?

Určitě to, kolik statků a služeb si můžeme za naše příjmy pořídit – v málo rozvinutých zemích nemá rozhodně každý mobilní telefon a MP3 přehrávač, natož pak počítač. V málo rozvinutých zemích má dokonce mnoho lidí problém za svůj příjem sehnat dostatek potravin.

Všimněte si, že indikátory výroby a spotřeby, které používají ekonomové (např. HDP), se týkají jen spotřebovávaných statků a služeb a ostatní prvky kvality života nezahrnují. Kromě statků a služeb, musíme mít také dostatek volného času, abychom mohli tyto statky spotřebovávat (přehrávat si písničky na přehrávači nebo hrát počítačové hry). Naše podstata nás nutí také k uspokojování „vyšších“ potřeb, jako je přátelství nebo dosažení uznání. Dále chceme spotřebovávat také statky a služby, které se koupit nedají, jako třeba pohyb v přírodě – chceme mít kvalitní životní prostředí apod. Kvalita života se proto hodnotí buď ve výzkumech veřejného mínění, nebo pomocí tzv. indexů.

Jak hodnotí kvalitu svého života a životního prostředí ve srovnání s EU občané ČR, se můžete dozvědět v následujících tabulkách.
 

Tab. 1 Hodnocení kvality života v ČR ve srovnání s ostatními státy EU, 2006–2013

Kvalita života Mnohem lepší Spíše lepší Spíše horší Určitě horší Neví
%
ČR 2006 1 27 51 8 10
2007 2 25 51 12 9
2008 1 23 59 14 3
2009 2 23 59 14 2
2010 1 23 59 16 1
2011 1 23 58 15 3
2012 1 23 58 15 3
2013 1 23 57 17 2
Průměr
EU25/27/28*
2006 9 43 22 11 7
2007 9 49 24 16 7
2008 3 33 40 15 9
2009 8 42 31 14 5
2010 9 44 27 14 6
2011 10 40 29 17 4
2012 10 40 29 17 4
2013 10 39 30 17 4

Dotazovaní odpovídali na otázku: „Pro každou z následujících oblastí mi prosím řekněte, zda si myslíte, že situace v České republice je lepší, nebo horší v porovnání se situací v ostatních zemích Evropské unie.“

* Údaje v tabulce jsou uváděny za EU25 pro roky 2005–2006, za EU27 pro roky 2007–2012 a za EU28 od podzimu 2013

Zdroj: Eurobarometr
 

Tab. 2 Hodnocení životního prostředí v ČR ve srovnání s ostatními státy EU, 2006–2013

Životní prostředí Mnohem lepší Spíše lepší Spíše horší Určitě horší Stejná Neví
%
ČR 2006 1 32 43 8 13 2
2007 2 34 41 10 12 1
2008 3 40 47 5 - 5
2009 3 40 48 6 - 3
2010 3 40 44 9 - 4
2011 3 42 42 8 - 5
2012 3 42 42 8 - 5
2013 3 37 44 12 - 4
Průměr
EU25/27/28*
2006 8 40 25 8 11 9
2007 7 36 26 13 10 8
2008 6 42 32 9 - 11
2009 6 42 32 10 - 10
2010 6 44 30 10 - 10
2011 9 44 28 10 - 9
2012 9 44 28 10 - 9
2013 9 43 29 10 - 9

Dotazovaní odpovídali na otázku: „Pro každou z následujících oblastí mi prosím řekněte, zda si myslíte, že situace v České republice je lepší, nebo horší v porovnání se situací v ostatních zemích Evropské unie.“

* Údaje v tabulce jsou uváděny za EU25 pro roky 2005–2006, za EU27 pro roky 2007–2012 a za EU28 od podzimu 2013

Zdroj: Eurobarometr