Pohledy na vybrané téma

Letecká doprava v ČR

Letecká doprava v ČR v souladu s celosvětovými trendy rychle narůstá. V letech 1990–2013 se přepravní výkony letecké dopravy zvýšily o 340 % (tj. na více než čtyřnásobek). Letecká doprava tak byla nejrychleji rostoucím druhem osobní dopravy v ČR. K největšímu nárůstu letecké dopravy došlo, na rozdíl od automobilové dopravy, v letech 2004 a 2005, tj. po vstupu ČR do EU. V posledních letech však výkon letecké dopravy stagnuje, případně i mírně klesá.

Letecká doprava v osobní dopravě byla, pokud jde o přepravní výkony v roce 2013 s cca 9,6 mld. osbkm, třetí v pořadí (po IAD a MHD). Nejvyužívanějším a největším letištěm v ČR je Letiště Václava Havla Praha (dříve Praha–Ruzyně). V rychlém rozvoji letecké dopravy se skrývá i její největší hrozba – vysoká energetická náročnost a produkce skleníkových plynů. Více o dopadech letecké dopravy na životní prostředí najdete v kapitole: Cestování letadlem – zůstaňme při zemi.