Pohledy na vybrané téma

Maslowova pyramida potřeb

Maslowova pyramida potřeb řadí lidské potřeby podle důležitosti. Nejdůležitější a tedy i nejzákladnější potřeby jsou na nejnižším stupni. Do nejzákladnějších potřeb zahrnujeme potřeby, které zajišťují přežití člověka a lidského rodu – potřeba jíst, pít a rozmnožovat se. Pokud jsou tyto potřeby uspokojeny, člověk začíná cítit potřebu uspokojit potřeby na dalším, vyšším stupni – například mít domov a práci, být zdravý.

Naše potřeby můžeme rozdělit do pěti základních oblastí, které jsou hierarchicky upořádány do tzv. pyramidy potřeb. Tuto hierarchii vymyslel americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943 (viz obr. 1). Logika Maslowova členění potřeb spočívá v tom, že člověk nejprve uspokojuje základní potřeby, a teprve pokud je uspokojí, přesouvá se v uspokojování potřeb v pyramidě na vyšší stupeň. To znamená, že např. hladovějící člověk se nebude zajímat o krásu obrazu, ani o to, zda si jeho osobnostních kvalit cení lidé kolem něj, a pravděpodobně ani o to, zda dýchá čistý vzduch. Až ve chvíli kdy se nají, bude moci vnímat nebo naplňovat potřeby vyšší. Vyšší potřeby totiž uspokojujeme teprve tehdy, kdy jsou uspokojeny všechny základní potřeby na nižších stupních pyramidy.

Obr. 1 Maslowova pyramida potřeb.

Zdroj: CENIA, www.pixabay.com