Pohledy na vybrané téma

Mechanické procesy úpravy odpadů

Mechanickou úpravou odpadů se mění například počet složek odpadu nebo jeho objem. Jedná se o třídění odpadu, oddělení jednotlivých složek odpadů podle chemických vlastností, mletí, drcení, lisování, odstranění vody a jiné procesy, kdy se nemění chemické složení odpadu. Při třídění odpadu se mnohdy získají složky, které jsou vhodné k recyklaci a k využití jako suroviny k další výrobě.

Příkladem mohou být kovy, které se z odpadu dostávají pomocí zařízení, která využívají magnetických vlastností elektromagnetu, jde o tzv. magnetické separátory kovu. Získaný materiál se používá k výrobě oceli v hutích. Po třídění odpadu obvykle následuje lisování, drcení a další metody, které zmenšují objem odpadu a umožňují jednodušší převoz nebo odstranění odpadu. Jako příklady lze uvést i zhutňování odpadu kompaktorem na skládce, aby se ušetřilo místo pro ukládání dalšího odpadu, nebo lisování vytříděných PET lahví do balíků, aby byly snadněji uskladnitelné a jejich převoz ke zpracování byl jednodušší a levnější (více převezeného materiálu). Mechanickými úpravami jsou rovněž zpracovány i autovraky a elektroodpad.

Ročně se v ČR vytřídí cca 690 000 t odpadů, což jsou přibližně 2 % z celkové produkce odpadů (1).

Tab. 1 Množství odpadu vytříděného v jednotlivých krajích ČR [kg/osoba/rok], 2014 

Kraj Počet kontejnerů na tříděný odpad Výtěžnost papíru, skla, plastů a nápojových kartonů na osobu [kg/rok]
Hlavní město Praha 18 416 41,2
Středočeský kraj 33 678 42,4
Karlovarský kraj 7 559 39,4
Ústecký kraj 22 854 35,5
Liberecký kraj 9 563 40,0
Královéhradecký kraj  15 712 43,6
Pardubický kraj 12 387 44,6
Olomoucký kraj 18 581 42,7
Moravskoslezský kraj 21 367 41,0
Zlínský kraj 12 761 37,9
Jihomoravský kraj 30 082 37,3
Kraj Vysočina 17 975 43,6
Jihočeský kraj 18 287 38,2
Plzeňský kraj 13 905 41,9
Průměr 18 080 40,7

Zdroj dat: http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-krajich


(1) Zajímavosti. Jaktridit.cz [online]. [cit. 2013-03-02]. Dostupné z WWW: http://www.jaktridit.cz/cz/zajimavosti/vedeli-jste-ze/vytridenych-odpadu-za-rok

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu vybraných mechanických úprav odpadů (zpracování autovraku, zpracování elektroodpadu) z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu vybraných mechanických úprav odpadů (zpracování autovraku, zpracování elektroodpadu) z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 45kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Kompaktor na zhutnění odpadů na skládce
Obr. 1 Kompaktor na zhutnění odpadů na skládce
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 2 Třídící linka plastového odpadu
Obr. 2 Třídící linka plastového odpadu
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 3 Slisované PET lahve
Obr. 3 Slisované PET lahve
Dotřiďování dle barev zvyšuje materiálovou hodnotu a cenu suroviny.
Zdroj: www.mzp.cz
Odkazy