Pohledy na vybrané téma

Městská hromadná doprava

Městská hromadná doprava (MHD) má v osobní dopravě v ČR stabilní pozici. Od roku 1990, kdy jinak klesal zájem o hromadnou veřejnou dopravu, se přepravní výkony (16,3 mld. osbkm v roce 2013) i počet přepravených cestujících MHD výrazně neměnily. Podíl MHD na celkových přepravních výkonech však mírně poklesl (z 19,1 na 15,2 %), což bylo způsobeno nárůstem individuální automobilové dopravy a letecké dopravy. Ve srovnání s evropským průměrem je však využívání MHD v ČR nadprůměrné, což je příznivé zjištění pro kvalitu životního prostředí měst.

MHD v ČR přepravila v roce 2013 celkem 2,18 mld. cestujících (jedná se o přepravní objemy, tudíž nejde o unikátní cestující, ale o počet cest). Nejvíce cestujících přepravila MHD v Praze (1,25 mld., tj. cca 55 % celkového objemu přepravy MHD), v Brně (15,6 %) a v Ostravě (6,3 %). Tato tři největší města dohromady tvoří cca 3/4 celkového přepravního objemu MHD v ČR. Na prvním místě jsou autobusy (cca 800 mil. cestujících ročně) a na druhém místě tramvaje (cca 650 mil.). Metro v Praze ročně přepraví téměř 600 mil. cestujících.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj počtu přepravených cestujících v jednotlivých druzích MHD v ČR [tis. osob]
Graf 1 Vývoj počtu přepravených cestujících v jednotlivých druzích MHD v ČR [tis. osob] xls; 68kB
Zdroj: MD
Obr. 1 Plánek pražského metra
Obr. 1 Plánek pražského metra
Obr. 2 Muzeum – přestupní stanice pražského metra
Obr. 2 Muzeum – přestupní stanice pražského metra
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy