Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 je plánem, jak dosáhnout udržitelného rozvoje na místní úrovni. Je odvozena od dokumentu s názvem Agenda 21, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Ta, jak už název napovídá, je programem pro 21. století, jehož účelem je ukazovat cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je všestranným návodem, co je třeba vykonat na úrovni celé planety pro dosažení udržitelného rozvoje.

Náplní místní Agendy 21 je zapojovat veřejnost do rozhodování o věcech, které jsou společné pro celou obec (např. péče o zeleň ve městě, bezpečné cesty do školy pro děti, osvěta o zdravém životním stylu a mnohé další) a plánování do budoucna. Díky tomu se využije dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech („víc hlav víc ví“). Cílem je společně tvořit „dobré místo k životu“.

Tab. 1: Příklady aktivit v rámci místní Agendy 21

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton Ženeva využil sociologického výzkumu mezi obyvateli tří ženevských obcí s cílem zajistit  vyhovující veřejná prostranství a celkově zefektivnit systém územního plánování. Tyto aktivity proběhly v rámci projektu Město, kde se dobře žije, jehož cílem je podpora zdraví a usnadnění pohybu na veřejných prostranstvích, a to zejména starší generaci a osobám s omezenou pohyblivostí.

PROSTĚJOV: Majáčky pro nevidomé a slabozraké

Město Prostějov chce touto cestou umožnit zrakově postiženým občanům větší komfort při pohybu městem.

LITOMĚŘICE: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

Posláním Centra Srdíčko je umožnit dětem a mládeži se zdravotním postižením vyrůstat v přirozeném prostředí, tj. v rodině, v nejbližším okolí, s využitím místních institucí.

BOSKOVICE: Systém tísňového volání pro seniory

Radiovým vysílačem lze 24 hodin denně přivolat pomoc v případě ohrožení či zhoršení zdravotního stavu.

PRACHATICE: Možnosti a příležitosti romské komunity ve městě

Město se systematicky snaží zapojovat romskou komunitu do života obce.

HODONÍN, ÚSTÍ NAD LABEM, ORLOVÁ, LITOMĚŘICE, PROSTĚJOV a další:

Dětské parlamenty a zastupitelstva. Děti mohou diskutovat o problémech města a podílet se na jejich řešení.

Děje se něco takového i u vás? Mnohé další příklady můžete najít na webu Dobrá praxe.cz.