Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Náhrada obnovitelnými zdroji

Využívání fosilních paliv spustila průmyslová revoluce a vrchol představovalo 20. století, kdy se fosilní paliva využívaly prakticky ve všech oblastech civilizovaného života.

Dnešek, tedy 21. století, se nese ve znamení obnovitelných zdrojů energie. Ať už se jedná o výrobu elektřiny a tepla nebo alternativní pohonné hmoty v dopravě, obnovitelné zdroje energie (OZE) zahrnují širokou škálu surovin a technologií, jejichž hlavním cílem je náhrada fosilních (neobnovitelných) zdrojů, především uhlí, ropy a zemního plynu. S tím souvisí i snaha minimalizovat vliv spalování fosilních paliv na životní prostředí. Vyspělé státy světa k tomu vedou vedle ekologických pohnutek také důvody ekonomické a strategické.