Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Nakupování z blízka

Přemýšleli jste při volbě a nakupování zboží nad tím, kde bylo vyrobeno a odkud bylo případně dovezeno? Při posuzování vlivu různého zboží na životní prostředí hraje totiž velkou roli  i jeho doprava. Pokud je to možné, je lepší upřednostňovat zboží z blízka, vyrobené např. v Evropě, ČR nebo blízko místa, ve kterém bydlíte. Jednak se šetří pohonné hmoty a snižuje znečištění ovzduší a hluk a jednak se tím podporuje místní ekonomika – utracené peníze zůstávají v oběhu v blízkém okolí nebo regionu a neodtékají pryč. To se dá dokonce změřit, tzv. lokálním multiplikátorem. Bohužel, kvůli nízkým výrobním cenám (např. díky levné pracovní síle) dovážíme spoustu zboží ze vzdáleného zahraničí, i když by bylo stejně dobře možné vyrobit ho u nás. Jistě jste si všimli, že různé výrobky, od nejjednodušších po nejsložitější, které jsou v obchodech k dostání, pocházejí z Číny. Díky relativní vyspělosti tamějšího průmyslu a zároveň nízké ceně pracovní síly vyjde levněji většinu zboží dovážet i přes vzdálenost tolika tisíc kilometrů. Můžeme se tak těšit z levného zboží, ale často na úkor jeho kvality a úpadku místních firem, které by jej mohly vyrobit možná kvalitněji, byť o něco dráž. Co je výhodné pro velkou část spotřebitelů (nízké ceny), není automaticky výhodné pro společnost jako celek, o životním prostředí nemluvě.

 

Obrázky
Obr. 1 Zaměstnanci v čínské továrně na hedvábí
Obr. 1 Zaměstnanci v čínské továrně na hedvábí
Autor: Armin Kübelbeck
Obr. 2 Hlavní přepravní proudy v námořní dopravě ve světě
Obr. 2 Hlavní přepravní proudy v námořní dopravě ve světě
Odkazy