Pohledy na vybrané téma

Nápojové kartony 

Nápojové kartony (tetrapaky) jsou vyrobeny z několika druhů materiálů. Obsahují zpravidla plastové folie, kovové folie a z největší části papír (až 75 %). Papírová vlákna obsažená v nápojových kartonech jsou dlouhá a kvalitní, proto je vhodné je dále recyklovat.
 

Kam patří:
Do oranžového kontejneru, oranžových pytlů anebo v některých městech a obcích do žlutých kontejnerů na plastové odpady.
 
Co patří do kontejnerů:
Krabice od džusů, mléka, vína, a další nápojové kartony.
Není potřeba odstraňovat plastové uzávěry, je potřeba obal sešlápnout, aby nezabíral v kontejneru zbytečně moc prostoru.
 
Co nepatří do kontejnerů:
Všechno ostatní.
 
Co se s nimi děje dál:
Nápojové kartony se dovezou na dotřiďovací linku, kde jsou vytříděny na jednotlivé druhy, a pak slisovány do balíků a převezeny na další zpracování. Existují dva způsoby, jak nápojové kartony zpracovávat, a to buď v papírnách, kde se oddělí jednotlivé materiálové vrstvy nápojového kartonu a poté se dále zpracovávají jen papírová vlákna. Zbylý hliník a polyetylen se spaluje v kotlích pro ohřev vody nebo výrobu páry. Druhým způsobem je zpracování na specializované lince, na které se nápojové kartony rozdrtí a teplem a tlakem lisují do desek, které se používají jako stavební materiály (panely, desky, izolace).
 
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
Celulózová vlákna pro výrobu papíru, stavební materiály.

 

Obrázky
Obr. 1 Označení nápojových kartonů
Obr. 1 Označení nápojových kartonů
Tyto jednoduché šipky, na rozdíl od plného symbolu recyklace, označují druh materiálu, ze kterého je daný produkt nebo jeho obal vyroben.
Obr. 2 Schéma procesu recyklace nápojových kartonů
Obr. 2 Schéma procesu recyklace nápojových kartonů
Obr. 3 Kontejner na nápojové kartony
Obr. 3 Kontejner na nápojové kartony
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy