Pohledy na vybrané téma

Nehody v dopravě

Dopravní nehody jsou negativním vedlejším efektem dopravy. Kromě hmotných škod způsobují i zdravotní následky a škody na životech. Dle policejních statistik je nejvíce dopravních nehod zaznamenáváno v dopravě silniční.

V roce 2014 policie v průměru šetřila nehodu každých 6 minut. Každých 22 minut byl při nehodě zraněn člověk lehce, každé 3 hodiny a 10 minut těžce a každých 13 hodin a 56 minut zemřel. Odhadnutá celková hmotná škoda činila více než 4,9 mld. Kč. Průměrná výše odhadnuté škody na 1 nehodu od roku 2000 stoupala z cca 33 tis. Kč na cca 57 tis. Kč v roce 2014. Dopravní nehody mají i širší ekonomické dopady. Podle propočtů stojí českou ekonomiku jedna smrtelná nehoda včetně sociálních výdajů a ztráty na produkci jednoho člověka zhruba 17,6 mil. Kč. Nehoda s těžkým zraněním stojí stát 3,8 mil. Kč a s lehkým zraněním cca 650 tis. korun. Ročně tak náklady spojené s dopravními nehodami stojí ekonomiku ČR více než 50 miliard Kč.

Nehodovost na českých silnicích výrazněji neklesá (nejvíce nehod bylo nahlášeno v roce 1999, a to cca 225,5 tis.), následky na lidském zdraví a úmrtnost při nehodách se však vyvíjí příznivým směrem. To je možné připisovat lepším bezpečnostním standardům vozidel a prevenci. Nejpozitivnějším rokem za posledních 50 let byl z pohledu úmrtí na silnicích rok 2013, kdy bylo usmrceno 583 osob, což je nejméně od roku 1961. V průměru zemře 10 osob na 1 000 hlášených nehod. Jak ukazuje graf 2, největší úmrtnost je u motorkářů, a to 47,5 usmrcených na 1 000 nehod.

Nejčastější příčinou nehod je nesprávný způsob jízdy (55 % nehod), na druhém místě nepřiměřená rychlost jízdy, která je zároveň i příčinou největšího počtu obětí (18 % nehod, 40 % obětí), na třetím místě je nedání přednosti (16 % nehod). Alkohol zaviní cca 7 % dopravních nehod ročně. Nejvíce nehod a úmrtí se tradičně objevuje na silnicích I. třídy.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj počtu evidovaných dopravních nehod v ČR, Index (1990 = 100)
Graf 1 Vývoj počtu evidovaných dopravních nehod v ČR, Index (1990 = 100) xls; 163kB
Pozn. Výrazné snížení počtu nehod mezi roky 2008–2009 bylo způsobeno změnou v legislativě, kdy byla spodní hranice hmotné škody, při které není nutné nehodu ohlašovat (pokud nedojde ke zranění nebo usmrcení člověka) zvýšena z 50 na 100 tis. Kč.
Zdroj: Policie ČR
Graf 2 Závažnost nehod v roce 2017 dle účastníka nehody, který nehodu zavinil [počet zemřelých/1000 nehod]
Graf 2 Závažnost nehod v roce 2017 dle účastníka nehody, který nehodu zavinil [počet zemřelých/1000 nehod] xls; 160kB
Zdroj: Policie ČR
Odkazy