Pohledy na vybrané téma

Nejstarší způsoby dopravy

Historicky nejstarší způsob dopravy využíval lidské síly, a to jak k vlastní přepravě (chůze a plavání), tak i k přepravě nákladů. Zdomácnění zvířat umožnilo později využít k dopravě energii zvířat, ulevit člověku a dopravu zefektivnit. Nejdříve byly lidé nebo náklad převáženy přímo na zvířatech, jako byli koně, buvoli, volové nebo osli. Po vynálezu potahu byla zvířata zapřahána. Nejdříve se pro usnadnění přepravy využívaly klády, po kterých byl tažen těžký náklad. Dalším přelomem byl vynález kola (cca 5 tis. př. n. l. na Blízkém východě). Kola umožnila využití vozů (historicky první vozidla), které dopravu dále zdokonalily, neboť do nich bylo možné naložit více nákladu nebo osob než přímo na zvířata.

Současně s vývojem dopravy na pevnině se vyvíjela i doprava vodní. Prvními plavidly byly čluny postavené z kmenů stromů, dřevěné čluny se pak dále zdokonalovaly. Význam vodní dopravy způsobil, že centra obchodu, a tedy větší města, vznikala v blízkosti řek nebo moře. Až do vynálezu parního stroje (konec 18. století) nebyl k dispozici jiný zdroj energie, než síla svalů člověka a zvířat, respektive větru a vodního proudu ve vodní dopravě.

 

Obrázky
Obr. 1 Dříve se používala výhradně kola dřevěná
Obr. 1 Dříve se používala výhradně kola dřevěná
Odkazy