Pohledy na vybrané téma

Nízkoodpadové technologie

Nízkoodpadové a bezodpadové technologie se řídí principem podobným látkovému koloběhu v přírodě (koloběh vody, koloběh uhlíku apod.). Snaží se maximálně využívat všechny suroviny a odpady a minimalizují tak jejich vznik. Nízkoodpadové technologie jsou postaveny na myšlence, že by mělo vznikat pouze minimum nevyužitelných odpadů a výrobek by se měl po jeho využití stát druhotnou surovinou pro další výrobu. Je to nejen ekologické, ale v některých případech i ekonomické. Příkladem takové nízkoodpadové technologie je třeba výroba skleněných nebo kovových výrobků. Při výrobě vznikají i ty výrobky, které kvalitou nevyhovují a jsou neprodejné, nebo odpady, které se dají znovu využít. Vadnými výrobky mohou být sklenice nebo skleněné lahve s výrobní vadou ve skle, u kovů pak nepovedené odlitky nebo kovové odpady z výroby. Tyto vadné výrobky nebo odpady z výrobního materiálu lze využít jako surovinu na výrobu nových výrobků. Takovéto postupy lze zařadit mezi nejlepší dostupné techniky.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma toků surovin a energie v nízkoodpadové technologii
Obr. 1 Schéma toků surovin a energie v nízkoodpadové technologii
Odkazy