Pohledy na vybrané téma

Normy k snižování emisí CO2

Emisními normami se mají v rámci EU omezit i emise oxidu uhličitého (CO2) ve výfukových plynech osobních automobilů. Jejich množství se udává v gramech vyprodukovaných na 1 ujetý km (g/km). V současné době se průměrné emisní hodnoty pohybují okolo 130 g CO2/km. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 443/2009  se mají emise CO2 do roku 2020 snížit na 95 g CO2/km za celý vozový park nových automobilů (tzv. flotilový průměr). Emisní limity jsou stanoveny zvlášť pro každého výrobce dle velikostních parametrů vyráběných automobilů. V případě porušení budou udělovány pokuty. Za první gram nad limit se jedná o 5 EUR, za druhý 15 EUR, za třetí 25 EUR a za čtvrtý a každý další 95 EUR. Tento poplatek uhradí výrobce za každé vyrobené vozidlo, které nesplňuje stanovené limity. Od roku 2019 bude poplatek činit 95 EUR za každý gram nad stanovený limit. Toto opatření má za cíl snížit množství celkových emisí tohoto skleníkového plynu produkovaných silniční dopravou. O celkové produkci a podílu emisí CO2 se dozvíte více v kapitole: Emise skleníkových plynů.

Emise CO2 jsou jedním z hledisek, na základě kterých se stanovuje tzv. ecorating vozidel. Pokud si chcete ověřit, jak je na tom automobil, který používá vaše rodina, resp. která z dvaceti největších automobilových značek v Evropě má za rok 2013 nejnižší flotilový průměr emisí CO2, přečtěte si článek v odkazu.