Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Obchod a služby

Zátěže životního prostředí nezpůsobuje jen výroba, která je, jak jsme si již říkali, provázaná se spotřebou, ale i poskytování služeb a obchodní činnost. Obchod je proces, prostřednictvím kterého se zboží a služby dostávají ke svým zákazníkům. Intenzita obchodu tak ovlivňuje výrobu a spotřebu.

Vliv služeb na životní prostředí je možné rozdělit na vliv vlastních činností (např. odpady z autoservisu nebo z kanceláře), vliv výstavby a provozu infrastruktury, prostřednictvím které jsou služby poskytovány (kancelářské budovy, obchodní centra, parkoviště) a vliv dopravy, která se službami souvisí. Obchod a služby vyžadují prostor, což často vede k záboru zemědělské půdy, která mizí pod základy obchodních center a skladových komplexů na okraji velkých měst. Obchodní činnost je spojena i s poptávkou po dalších službách (logistika, účetnictví, marketing apod.), které na životní prostředí také působí. S obchodem jsou nevyhnutelně spojeny také sociální důsledky spotřeby.

A jak je to se spotřebou energie? Služby se na konečné spotřebě energie v ČR podílejí cca 11,7 %, což je asi polovina energie spotřebovaná domácnostmi a třetina energie spotřebované průmyslem.

 

Obrázky
Obr. 1 Nákupní zóna Zličín na okraji Prahy zaujímá při pohledu z výšky obrovskou plochu
Obr. 1 Nákupní zóna Zličín na okraji Prahy zaujímá při pohledu z výšky obrovskou plochu
Odkazy