Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Obchod v ČR - dovoz a vývoz

Spotřeba není v národním hospodářství omezená jen na domácí statky a služby, ale proudí sem i velké množství zboží ze zahraničí. Na druhou stranu domácí firmy vyváží statky do ostatních států. Kromě domácí výroby a spotřeby tedy sledujeme také dovoz a vývoz, neboli import a export.

Množství a hodnotu dovezených a vyvezených statků sleduje v ČR Český statistický úřad (ČSÚ). V obou případech jsou sledovány nejvíce obchodované statky a to, do které země se vyváží, nebo naopak ze které země se dováží.

Do ČR se dováží například osobní automobily, mobilní telefony, domácí elektrospotřebiče, ropa, železo a další suroviny, léčiva, plastické hmoty, bavlna, čaj, káva, tabák, rýže, ovoce, zelenina, maso a mnoho dalších. Vyváží se osobní automobily, televizory, elektrická energie a uhlí, cement, trubky, dřevo, umělá hnojiva, pšenice, mléko a mléčné výrobky, dobytek, maso, české pivo a další.

Odkud pochází nejvíce potravin a dalších výrobků, si můžete přečíst v kapitole: Kde se co vyrábí a proč? a Odkud pocházejí potraviny.