Pohledy na vybrané téma

Co je to doprava?

Dopravou se rozumí proces přemisťování lidí a zboží z jednoho místa na druhé. K dopravě potřebujeme, s výjimkou chůze, dopravní prostředky a dopravní vybavenost, jako jsou silnice, železnice, přístavy a letiště. Podle těchto měřítek rozlišujeme různé druhy dopravy. O tom, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, jaká paliva a pohony v dopravě používáme a jak dopravu měříme a vyhodnocujeme, se dozvíme v následujících kapitolách.

 

Zdroj: Googlemaps.com