Pohledy na vybrané téma

Co je to energie?

Energie je slovo, které pochází z řeckého slova energeia, což znamená vůle, síla či schopnost k činům.  V jazyce ho používáme velmi široce, ve fyzice má však svou jasnou definici. Energii můžeme pozorovat v přírodě v mnoha různých formách. Její projevy vnímáme nejčastěji jako pohyb nebo různorodé vlnění, které působí na naše orgány a smysly. Takový výbuch sopky nebo zemětřesení je vlastně uvolněním energie nahromaděné v zemské kůře. Běžně se však setkáváme spíše s mírnějšími projevy energie, jako je vítr, déšť, bouřka nebo proud řeky. O tom, jaké známe formy energie, jaké zákonitosti je spojují, jak energii měříme a co nám umožňuje, se dozvíme v následujících kapitolách.


 

Zdroj: www.wikipedia.org
Autor:Thomas Bresson