Pohledy na vybrané téma

Co je to odpad?

Za odpad je považována jakákoli věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit. Odpady vznikají při všech lidských činnostech, například ve výrobě, průmyslu, zemědělství, ale také při běžném životě. Stejně jako je rozsáhlá škála lidských činností, je také mnoho různých druhů odpadů. Od takových, které se v přírodních podmínkách samy rozloží až po takové, které mohou významně poškodit zdraví lidí a zvířat nebo nenávratně zničit životní prostředí. Proto, aby k tomu nedocházelo, byl vymyšlen systém odpadového hospodářství, který zahrnuje všechny činnosti od předcházení vzniku odpadu po jeho konečné odstranění.

V tomto pohledu si povíme, jaké máme druhy odpadů, podle čeho je dělíme a co vše zahrnují, co je to například druhotná surovina nebo co patří mezi zpětně odebírané výrobky.

 

 Zdroj: www.mzp.cz