Pohledy na vybrané téma

Co je to spotřeba a výroba?

Člověk je výrobce a spotřebitel zároveň. Při své každodenní práci, kdy se chová jako výrobce, vytváří určitý produkt, který může mít podobu výrobku anebo také služby. Když přijde domů, stává se spotřebitelem – spotřebovává výrobky a využívá služby, které pro něj vytvořil někdo jiný.

V tomto pohledu se seznámíme se základními termíny výroby a spotřeby, vytvoříme si přehled o hlavních průmyslových odvětvích a zjistíme, jak svojí každodenní spotřebou výrobu ovlivňujeme. Dozvíme se, jak se liší statky a služby a k čemu je potřebujeme. Rovněž pochopíme, že zemědělství nepatří jen na ornou půdu, že les není pěstován jen kvůli dřevu a obchod neznamená totéž co supermarket.
  

Zdroj: www.wikipedia.org
Autor: Baccharus