Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Obnovitelné zdroje – kam s nimi?

Pro výstavbu a využívání zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů je nutno zvážit především vhodnost lokality. To znamená, že než začneme stavět, musíme si nejprve řádně rozmyslet, kam chceme dané zařízení umístit. Co se týče vhodnosti lokalit pro jednotlivé zdroje energie, panují v lokálním i celosvětovém měřítku obrovské rozdíly. Každý druh obnovitelné energie vyžaduje určité podmínky a má své konkrétní limity. Společnou podmínkou instalace všech zdrojů energie je blízkost rozvodny s možností připojení k elektrárenské síti. Největší omezení, co se týče využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, existuje v případě geotermální energie, resp. energie zemského jádra. Ta je totiž dostupná pouze ve vybraných částech světa a přístup k ní je jinde velmi omezen. O zbývajících zdrojích obnovitelné energie a požadavcích na jejich využitelnost si povíme v následujících podkapitolách.

 

Obrázky
Obr. 1 Největším nepřítelem větrných elektráren je bezvětří
Obr. 1 Největším nepřítelem větrných elektráren je bezvětří
Odkazy