Pohledy na vybrané téma

Odpad v historii lidstva

Problematiku odpadů lidstvo dlouho neřešilo, protože jej lidé neprodukovali v takovém množství ani složení, aby jeho přítomnost člověka a jeho životní prostor jakkoliv ohrožovala či omezovala. Se změnou způsobu života a růstem populace však rostly i lidské potřeby a člověk začal ve větší míře využívat přírodních zdrojů. S novými nároky a množstvím vyrobených věcí začalo přibývat i odpadu. Další zlom nastal při vytváření sídel, kdy se lidé shlukovali na jednom místě. Odpady se začaly nebezpečně koncentrovat a člověk musel začít hledat řešení. Pojďme si udělat výlet do minulosti a říci si, jak to bylo s odpady v historii lidstva a jakými cestami se vyvíjelo nakládání s odpady.