Pohledy na vybrané téma

Odpady u nás

Odpadové hospodářství je jednou z oblastí, jejíž provoz zajišťuje a zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Jak už jsme si řekli, nakládání s odpady je přísně řízený a důkladně kontrolovaný proces. A protože dnes se již téměř nic neobejde bez počítačů a informačních technologií, máme v ČR zaveden tzv. Informační systém odpadového hospodářství (ISOH). Tento systém obsahuje data, která vyplývají ze zákonné povinnosti ohlašování produkce a nakládání s odpady. Údaje z ISOH slouží ke kontrole větších producentů a zpracovatelů odpadů a k vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství. Kromě ISOHu jsou data o odpadech shromažďována i Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Data z tohoto ČSÚ se pravidelně zasílají do Evropského statistického úřadu Eurostat, kde se porovnávají s ostatními zeměmi EU a dále zpracovávají.

V dalších kapitolách se dozvíme, jaké máme právní předpisy v odpadovém hospodářství, jak to chodí v ČR s poplatky za odpady, jaké organizace se v odpadovém hospodářství angažují a mnoho dalších zajímavých informací.