Pohledy na vybrané téma

Odpady v národním hospodářství

V rámci hospodaření a nakládání s odpady byl zaveden systém odpadového hospodářství, který zahrnuje všechny činnosti od předcházení vzniku odpadu po jeho konečné odstranění. Takový systém má každá vyspělá země světa a pravidelně jej vyhodnocuje podobně jako jiná výrobní odvětví. Hodnocení stavu odpadového hospodářství v ČR vychází z tzv. Plánu odpadového hospodářství ČR. To je dokument, který vládě slouží ke stanovení cílů a k hodnocení oblasti odpadového hospodářství na několik let dopředu. Vedle zákona o odpadech je to druhý nejdůležitější dokument, podle kterého se řídí nakládání s odpady. Proto je nutné jej v pravidelných intervalech, vždy po pár letech, aktualizovat.
 
Abychom věděli, zda se daří plnit cíle stanovené v tomto plánu, provádí se jejich pravidelné vyhodnocování pomocí tzv. indikátorů. Jak takové hodnocení může vypadat, lze vidět např. na stránkách CENIA, České informační agentury životního prostředí, které najdete v odkazech. Hodnocení nám například říká, zda se nám daří snižovat celkovou produkci odpadů, nebo jestli vzrůstá podíl recyklovaných odpadů a které to jsou.