Pohledy na vybrané téma

Odpady v našem životě

S odpadem se setkáváme dnes a denně. Zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, zda ve vašem životě proběhl den, kdy jste nic nevyhodili, jinak řečeno, kdy jste nevyprodukovali žádný odpad? Asi se vám to už stalo, ale věřte, že takových dnů není mnoho. Současná společnost je někdy nazývána společností odpadů. Tento příměr si zasluhujeme díky všeobecně rostoucí produkci komunálního odpadu.

Proč tomu tak je? Pokud se podíváme na dnešní supermarkety a srovnáme je např. v ČR se samoobsluhami počátku devadesátých let, najdeme velké rozdíly. Rozdíl nejen v šíři sortimentu a množství výrobků, ale především v jejich obalech. Pokud jste si na začátku devadesátých let koupili salám, byl nakrájen ze šišky a zabalený v papíru. Dnes je zabalen v několika plastových obalech. Stejně tak mléko, dříve bylo pouze ve skleněné lahvi nebo zatavené v plastovém sáčku. Dnes jsou mléko nebo džus baleny do tzv. tetrapaků (nápojových kartonů), které jsou složeny minimálně ze tří různých vrstev. Velkým hitem jsou také vody a jiné nápoje balené do plastových lahví, tzv. PET lahví. Dříve se prodávaly pouze ve skle a lahve byly bez výjimky vratné. Takto bychom mohli jmenovat celou řadu dalších výrobků. Co z toho vyplývá? Velkou část toho, co vyhazujeme jako odpad, tvoří obaly. Položme si proto otázku: je to dáno jiným sortimentem výrobků, touhou předčit konkurenci, vyššími nároky spotřebitele, snahou ho zaujmout, nebo našimi skutečnými potřebami? Zkuste si na to odpovědět sami.Graf 1: Vývoj celkové produkce odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj celkové produkce odpadů na obyvatele v ČR [kg/obyv.]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

NO1729