Pohledy na vybrané téma

Odpady v pravěku

I pravěcí lidé produkovali „odpady“. Většina věcí, které se v pravěku používaly, však pocházela z přírodních materiálů, se kterými si příroda hravě poradila. Mimo to, lidé zužitkovali vše, co se dalo. Když třeba ulovili mamuta, maso uložili do zásoby a snědli; kůži, kly a kosti použili k výrobě příbytků, šatů, různých pomůcek a nástrojů i ozdobných předmětů. Tyto suroviny byly zkrátka moc vzácné na to, aby se staly odpadem. Člověk pravěku proto vytvářel minimum odpadu, a když už něco vyhodil, příroda vše dokázala „zpracovat“.