Pohledy na vybrané téma

Odpady v rozvíjející se průmyslové společnosti

Velkým mezníkem pro odpadové hospodářství je 19. století. Do té doby se stále rostoucí města, která se už jen velmi obtížně zbavovala zvětšujících se hromad odpadu, potýkala s obrovskými epidemiemi cholery a dalších nemocí. Rostoucí průmyslová výroba byla rovněž významným zdrojem nebezpečných odpadů. Nastal zlom v produkci odpadů a bylo třeba začít řešit, co s odpady dále dělat. V té době byla postupně objevena souvislost mezi hygienou, včetně čistoty prostředí a nemocností, resp. úmrtností, což byl první krok k hledání funkčních systémů nakládání s odpady. Pro pevné odpady začaly za městy vznikat skládky odpadů, uvnitř města byl zaveden systém sběrových nádob a svozu odpadů za město. Kupříkladu v Praze existuje nádobový systém od roku 1923. Začaly být také budovány první spalovny odpadů. Na území dnešní ČR byla první spalovna postavena v roce 1905 v Brně. Tato spalovna byla provozována až do roku 1941. Druhá spalovna byla postavena ve 30. letech v pražských Vysočanech. Ta byla ale v roce 2003 zbourána. V současné době se na území ČR nacházejí tři velké spalovny komunálního a kolem 30 spaloven nebezpečného odpadu, které mají regionální význam.

Díky rozvoji průmyslu vznikalo mnoho nových druhů odpadů, zvláště těch nebezpečných, ale lidé si jejich škodlivost pro životní prostředí stále ještě plně neuvědomovali. Neexistoval žádný systém pro hospodaření s nebezpečnými průmyslovými odpady ani hodnocení rizik pro životní prostředí.

 

Obrázky
Obr. 1 Spalovna odpadů v Praze Vysočanech svůj provoz zahájila v roce 1934 a pyšnila se prvním 100 m komínem v Praze
Obr. 1 Spalovna odpadů v Praze Vysočanech svůj provoz zahájila v roce 1934 a pyšnila se prvním 100 m komínem v Praze
Obr. 2 Popelářský vůz Škoda Sentinel – Praha, konec 20. let minulého století
Obr. 2 Popelářský vůz Škoda Sentinel – Praha, konec 20. let minulého století
Odkazy