Pohledy na vybrané téma

Odpady v rozvíjející se společnosti

Ve starověku s rozvojem společnosti vyvstala otázka, jak naložit s rostoucím množstvím odpadu. První skutečné problémy s odpady se objevily v době, kdy se lidé začali koncentrovat do měst. V té době již existovaly odpadní jámy, kam se odhazoval odpad nebo poškozené nástroje. Ve starém Řecku a Římě se prováděl občasný generální úklid, skrápěly se vozovky, čistila kanalizace a posbíraný odpad byl vyvážen za hradby. Největší problémy s odpady však nastaly ve středověku. Prosté odhození odpadů už nestačilo, odpady se nedokázaly rychle rozložit, a tak se hromadily na ulicích a v blízkém okolí domů. Hromady odpadů lákaly hmyz, ptáky a hlodavce a byla tak otevřena cesta pro šíření nejrůznějších nemocí (moru, cholery, lepry a dalších), na které umírala velká spousta lidí. Tehdejší obyvatelé se živili nejrůznějšími řemeslnými činnosti a rozvíjela se práce s chemickými látkami, např. v koželužnách. Unikající látky z dílen a znečištěné odpady tak začaly významně ovlivňovat i kvalitu vod se všemi negativními dopady na zdraví lidí. 

 

Obrázky
Obr. 1 Koželužny v marockém městě Fez
Obr. 1 Koželužny v marockém městě Fez
Na tomto místě se středověký způsob zpracování kůží zachoval v téměř nezměněné podobě. Ujistí vás o tom všudypřítomný zápach. Kůže jsou do těchto manufaktur dováženy v extrémních teplotách ze širokého okolí a máčeny v obrovských hliněných kádích ve směsi vody, ptačích exkrementů, kravské moči, kyseliny sírové a různých druhů solí. Poté jsou napuštěny přírodními barvami do požadovaného odstínu. Při tomto procesu vzniká spousta odpadních vod.
Autor: Pavel Ehrlich ©
Odkazy