Pohledy na vybrané téma

Odpovědné spotřebitelské chování

Odpovědné spotřebitelské chování je takové, které při nákupu výrobků a služeb zohledňuje jejich dopad na životní prostředí. Odpovědný spotřebitel bere ohled na to, jak byl produkt vyroben (spotřeba energie, vyspělost technologie výroby), odkud pochází (místní produkce, pracovní podmínky ve výrobě), jak se distribuuje (obchodní síť, reklamní papírové letáky, způsob dopravy výrobku), jakým způsobem se prodává (obaly) apod. Při nákupu tedy přemýšlí o tom, co je dobré nejen pro něj, ale i pro životní prostředí. Nakupuje ekologicky šetrné výrobky a tím podporuje firmy, které se zabývají jejich vývojem. Přitom si hlídá svou vlastní spotřebu a nenakupuje zbytečné věci, které by se poté staly odpadem. Odpovědná spotřeba je i o šetření s energií a vodou v domácnostech a o způsobu nakládání se vzniklými odpady. Spotřebitelé však nejsou jen domácnosti, ale i firmy, podniky, nebo třeba úřady. Ty svou spotřebitelskou odpovědnost řeší různě. Jedním ze způsobů, jak to dělají, je zelené nakupování.

 

Obrázky
Obr. 1 Obrovská nabídka spotřebního zboží nás mnohdy nutí k nadspotřebě
Obr. 1 Obrovská nabídka spotřebního zboží nás mnohdy nutí k nadspotřebě
Široká nabídka produktů má však i tu výhodu, že si můžeme vybrat takové zboží, které bude splňovat naše požadavky. Můžeme tedy zohledňovat celkový vliv produktu na životní prostředí včetně odpadů z něj.
Autor: Lyza Danger ©
Odkazy