Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Odsíření

Oxid siřičitý (SO2) vzniká spalováním paliv s obsahem síry. Pro snížení emisí SO2 bylo vyvinuto několik technologií, které buď zabrání vzniku SO2 (primární opatření) nebo již vzniklý SO2 ze spalin odstraňují (sekundární opatření).

Mezi primární opatření patří například využití nízkosirného paliva (s nízkým obsahem síry) či použití adsorbentů. Adsorbenty jsou látky, které na sebe naváží SO2 přímo v kotli. Po svém nasycení se zregenerují, a získá se z nich síra (S). Ta se může jako vedlejší produkt využít ke komerčním účelům.

Nejpoužívanější metodou odsíření je však sekundární opatření (end of pipe technologie), tzv. mokrá vápencová vypírka. Při této metodě se ze spalin běžně odstraní asi 95 % SO2. Spaliny se sprchují tekutou směsí tvořenou namletým vápencem, při níž proběhne následující chemická reakce: SO2 se naváže na vápenec za vzniku síranu vápenatého (CaSO4.2H2O), tzv. energosádrovce. Energosádrovec se běžně používá ve stavebnictví jako materiál na lisování stavebních prvků (sádrokarton), cihel nebo jako přídavný materiál do stavebních hmot.

Zákon stanoví emisní limity, které musí každý provozovatel dodržovat, a v současné době jsou všechny uhelné elektrárny v ČR odsířené. Technologie prochází neustálým vývojem, který v posledních desetiletích vedl ke zvýšení spolehlivosti a účinnosti zařízení.