Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Odstranění prašných částic

Během spalování fosilních paliv přechází anorganické nečistoty z paliva do popela a částečně opouští kotel se spalinami. Říká se jim různě: polétavý prach, prašné částice nebo tuhé znečišťující látky (TZL). Obecně jim říkáme suspendované částice, z angličtiny se také vžilo také pojmenování PM (particulate matter). Vždy však jde o malé částice o velikosti 1 nm až 100 µm. Ze zdravotního hlediska jsou nebezpečné částice menší než 10 µm, neboť se již nezachycují na chloupcích v nose, ale pronikají až do dýchacích cest, kde se usazují a působí pak zdravotní potíže. Proto se často setkáváme s termínem PM10, což jsou tuhé částice menší než 10 µm, nebo PM2,5 o rozměrech částic pod 2,5 µm.

K odstraňování prašných částic ze spalin se obvykle používají elektrostatické odlučovače (90 % případů instalací) nebo tkaninové filtry (10 % instalací).

Elektrostatické odlučovače (viz obr. 1) pracují na principu elektrostatických sil. Prachové částice procházejí kolem elektrod s vysokým napětím. Získají tam elektrický náboj a jsou pak přitahovány k druhé elektrodě s opačným nábojem. Odtud jsou pak oklepávány a odvedeny do zásobníku. Tyto odlučovače běžně zachytí 99,5 % prašných částic.

Tkaninovým filtrům (viz obr. 2) se také často říká rukávové, neboť jsou to vlastně dlouhé trubice z textilie, skrz které prochází spaliny. Prachové částice se zachytávají na povrchu těchto rukávů, odkud jsou pravidelně odstraňovány profouknutím nebo setřásáním. Účinnost těchto filtrů je nad 99,6 %.

Prašné částice se ze spalin částečně odstraňují i v odsiřovacích zařízeních při odstraňování SO2 tzv. mokrou vápencovou vypírkou.

Popílek z odlučovačů a struska (zbytky popela v kotli) bývají certifikovány jako stavební materiál, a následně využívány jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu, nebo se používají k rekultivacím.

 

Obrázky
Obr. 1 Elektrostatický odlučovač popílku v provozu
Obr. 1 Elektrostatický odlučovač popílku v provozu
Obr. 2 Schéma tkaninového filtru
Obr. 2 Schéma tkaninového filtru
Zdroj: Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení, 2010
Odkazy