Pohledy na vybrané téma

Ostatní ekonomické indikátory

Kromě HDP a HNP ekonomové ke zkoumání vývoje výroby a spotřeby používají ještě mnoho dalších indikátorů. Jsou to například:

  1. cenové indexy pro měření růstu cenové hladiny (inflace)
  2. měřítka kupní síly obyvatel v jednotlivých zemích
    • Parita kupní síly – umožňuje srovnávat, kolik si toho obyvatelé jednotlivých zemí mohou doma za svou měnu koupit
       
  3. výdaje domácností
    • sledujeme, kolik peněz a za jaké zboží a služby utrácejí domácnosti ze svého rozpočtu