Pohledy na vybrané téma

Papír
 

Kam patří:
Papír se třídí do modrých sběrných nádob, nebo se dá odnést do výkupny sběrných surovin. 
 
Co patří do kontejnerů:
Noviny, časopisy, lepenkové a kartonové krabice, papírové sáčky, letáky, knihy a sešity, kancelářský papír.
Papír nemusí být zbaven kancelářských sponek nebo plastových fólií použitých na obálkách. Pokud vyhazujeme objemné krabice, měly by být rozloženy, aby nezabíraly velký objem v kontejneru.
 
Co nepatří do kontejnerů:
Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby.
 
Co se s ním děje dál:
Papírový odpad se sveze na dotřiďovací linku, kde se ručně roztřídí podle jednotlivých druhů papíru a odstraní se znečištěný papír, který by působil problémy při následné recyklaci. Jednotlivé druhy papírů se slisují do balíků a odváží se do papíren, kde se papír namočí a v rozvlákňovači rozdělí na vlákna, která se čistí od nečistot (fólií, provázků, sponek, plniv a barev). Poté se doplní o příměsi (klížidla, barviva, plniva) a zpracuje na papírenském stroji na nové papírové výrobky. Papír je možno recyklovat 5 až 6 krát, než se poškodí kvalita a délka vláken. Například u obalů na vajíčka nebo roliček toaletního papíru jsou papírová vlákna již tak zkrácená, že je nelze dále recyklovat. 
 
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
Lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, sešity, knihy, novinový papír.

 

Obrázky
Obr. 1 Označení papírových obalů a výrobků
Obr. 1 Označení papírových obalů a výrobků
Tyto jednoduché šipky, na rozdíl od plného symbolu recyklace, označují druh materiálu, ze kterého je daný produkt nebo jeho obal vyroben.
Obr. 2 Schéma procesu recyklace papíru
Obr. 2 Schéma procesu recyklace papíru
Obr. 3 Kontejner na sběr papíru
Obr. 3 Kontejner na sběr papíru
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy