Pohledy na vybrané téma

Parkovací poplatky

Zřejmě nejčastěji využívaným způsobem regulace parkování (nejen) ve městech jsou parkovací poplatky. Mnohé z nás napadne najít si volné místo jinde a zdarma. Zpoplatnění parkování má však svůj smysl. Tím, že snižuje poptávku po parkovacích místech, pomáhá řešit kolony, může zvýšit obsazenost vozidel a podporuje alternativní druhy dopravy k automobilové dopravě. Zavedením poplatků se používání automobilů v městských oblastech stává dražším, a tedy i méně atraktivním. Velmi dobrý systém funguje např. v Amsterdamu, kde rozlišují 4 tarify dle jednotlivých zón. Parkovací poplatky v centru jsou dražší a motivují tak zaparkovat v podstatně levnějších vnějších zónách.

 

Obrázky
Obr. 1 Parkovací automat se solárním panelem
Obr. 1 Parkovací automat se solárním panelem
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy