Pohledy na vybrané téma

Parkování ve městech

S dopravou ve městech velmi úzce souvisí problematika parkování, tzv. doprava v klidu. Potřeba parkování a neustálý tlak na zvyšování počtu parkovacích míst jsou však z environmentálního pohledu značně problematické. Představte si, že byste ve svém městě mohli parkovat kdekoliv a zdarma. Většina lidí by jezdila automobily a město by se stalo jedním velkým parkovištěm. Je tedy zřejmé, že parkování je třeba nějak regulovat. Cílem správné parkovací politiky je tedy snížit provoz ve městech a jejich centrech, zlepšit vytížení stávajících parkovacích ploch a zvyšovat atraktivitu městské hromadné dopravy (MHD) v poměru k automobilové dopravě. Jaké máme možnosti?