Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Peněžní vydání domácností

Peněžní vydání domácností je ukazatel, který vyjadřuje, kolik peněz domácnost a její členové utratí za určité časové období. Sleduje také, za co domácnosti peníze utratí, tedy strukturu výdajů. Pomocí tzv. statistiky rodinných účtů se můžeme dovědět, jaká je výše a vzájemný poměr spotřebních vydání českých domácností. Tyto údaje jsou mimo jiné používány při stanovení spotřebního koše a indexu spotřebitelských cen, realizaci sociální politiky státu a k mezinárodním srovnáním. My si můžeme udělat představu o podílu jednotlivých sektorů a jejich vývoji, který v zásadě odráží situaci na trhu. Když se mění ceny jednotlivých položek, může se měnit i složení spotřebních výdajů domácností.

V ČR tradičně nejvíce peněz utrácíme za potraviny, bydlení, vodu a energii, které dohromady s dopravou tvoří cca polovinu výdajů českých domácností. Namalou část našich výdajů tvoří také výdaje na kulturu a rekreaci, vybavení domácností a ostatní služby a zboží. Peněžní vydání a spotřebu domácností sleduje Český statistický úřad.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj struktury čistých peněžní vydání v letech 1989−2015 [%]
Graf 1 Vývoj struktury čistých peněžní vydání v letech 1989−2015 [%] xls; 60kB
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Struktura spotřebních vydání domácností, 1960 a 2016 [%]
Graf 2 Struktura spotřebních vydání domácností, 1960 a 2016 [%] xls; 71kB
Zdroj: ČSÚ
Graf 3 Struktura výdajů domácností ve vybraných zemích střední a východní Evropy, 2009 [%]
Graf 3 Struktura výdajů domácností ve vybraných zemích střední a východní Evropy, 2009 [%] xls; 17kB
Z grafu vyplývá, že mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy panují celkem velké rozdíly v poměru výdajů na bydlení a potraviny. Na rozdíl od ČR, kde se již struktura výdajů více méně ustálila a výdaje domácností na bydlení činí dlouhodobě 20 % všech výdajů, země jako Ukrajina a Rumunsko prochází vývojem a poměry jednotlivých položek vydání se budou ještě měnit. ČR se strukturou výdajů resp. podílem výdajů na bydlení mnohem více podobá zemím západní Evropy, jako je například Německo, Belgie a Nizozemí.
Odkazy