Pohledy na vybrané téma

Podpora tříděného sběru odpadů

Zákon o odpadech ukládá povinnost třídit a recyklovat využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty). Pro podporu tříděného sběru odpadů byla založena společnost EKO-KOM, která zajišťuje systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu. Napomáhá zajistit spolupráci měst a obcí s průmyslovými podniky, aby mohly být vytříděné obalové odpady dotříděny, upraveny a použity jako druhotná surovina nebo jako zdroj energie. Systém tříděného sběru funguje tak, že výrobci obalů platí za zajištění zpětného odběru obalů a jejich následnou recyklaci a využití, za což dostávají značku, tzv. zelený bod (obr. 2). Z těchto peněz se pak financuje podpora sběru a třídění obalových odpadů ve městech, obcích a v některých sběrných dvorech. Část peněz, kterou města a obce investují do sběru a svozu odpadu, jim společnost EKO-KOM vrací, aby se jim to vyplatilo.

V současné době je v provozu téměř 214 tisíc kontejnerů na tříděný sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a v menší míře kovů. Sběrná síť je doplněna pytlovým sběrem, sběrnými dvory a výkupnami odpadů. Obecně lze říci, že pokud je vzdálenost, kterou musí občan ujít k nejbližšímu kontejneru, větší než 400 m, bude odpad třídit maximálně 5 % občanů. Pokud chceme, aby se do třídění zapojilo alespoň 65 % občanů, měla by být běžná vzdálenost ke kontejnerům nebo sběrným místům na tříděný odpad menší než 150 m. Průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu v ČR byla spočítána na 106 metrů, což znamená, že hustota sběrné sítě je u nás dostatečná. (1)


(1)O společnosti a systému EKO-KOM. EKO-KOM [online]. [cit. 2012-10-10]. Dostupný z WWW: http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/o-systemu

 

Obrázky
Obr. 1 Fungování systému EKO-KOM
Obr. 1 Fungování systému EKO-KOM
Obr. 2 Zelený bod
Obr. 2 Zelený bod
Pokud je na obalu uveden tzv. zelený bod, znamená to, že jeho výrobce zaplatil za recyklaci obalu do systému EKO-KOM, který zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud ale obal označený zeleným bodem nevyhodíte do nádoby na tříděný odpad, výrobce za něj zaplatil zbytečně.
Odkazy