Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Politika energetických úspor

Šetřit energii lze mnoha způsoby. I malá úspora, pokud se sečte, může ve velkém měřítku ušetřit značné množství surovin, emisí a samozřejmě i peněz.

Pro zajištění energetických úspor existují národní i mezinárodní závazky a zákony a poskytují se dotace na podporu úsporných opatření, rozvoj šetrných technologií a ekoinovací.

Nejlépe a nejefektivněji se politika uplatňuje ve vyspělých částech světa a velmi dobře funguje v rámci členských zemí Evropské unie. Jsou však i země, které šetření energií nebo snižování emisí tolik nezajímá (Čína, Rusko) a vydávají se cestou slepého ekonomického úspěchu. Zisk a ekonomická prosperita je v tomto případě přednější.

V průmyslu je nutno dodržovat nejlepší dostupné techniky a postupy pro zajištění šetrného hospodaření a snižování energetické náročnosti vyrobených produktů. V zemědělství se preferuje extenzivní směr hospodaření či ekologické zemědělství. V dopravě se vyvíjejí alternativní pohony.

Možností jak šetřit ve velkém a systémově je spousta – pojďme se podívat, jaké to jsou.