Pohledy na vybrané téma

Poplatky za odpady

Víte, že za svůj odpad musíte ještě platit? Jde o poplatky, které platíme jako každá osoba za odvoz a odstranění odpadu a dále poplatky za skládkování odpadu. Kromě toho, že poplatky slouží k financování samotného nakládání s odpady, mají i funkci regulační, díky níž je znevýhodněno skládkování odpadu. Část poplatku za skládkování si nechávají obce a města, na jejichž území je skládka umístěna a část putuje do Státního fondu životního prostředí ČR. Poplatek platí osoba nebo organizace, která odpad na skládku přiveze. Jeho výše je stanovena obvykle na tunu odstraněného odpadu (viz graf 1). V budoucnu se předpokládá další růst poplatků za skládkování a zavedení poplatků za spalování odpadů, proto, aby byly podporovány způsoby nakládání s odpady z hlediska životního prostředí příznivější, např. recyklace.

Poplatek „za popelnici“, co máme na dvoře či před domem a který platí domácnosti obcím, obsahuje náklady na sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu. Maximální výše tohoto poplatku je regulována a v současné době činí 500 Kč/obyvatele. Pokud byste chtěli vědět, kolik platí vaše domácnost za komunální odpad, výši poplatku se můžete dozvědět na místním/obecním úřadě. Poplatky za odpad se platí i v případě určitých druhů odpadů (stavební suť, nebezpečné odpady) a jejich většího množství při odevzdání ve sběrných dvorech.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj vybraných poplatků za uložení odpadu obcemi v ČR (základní sazba), [mil. Kč]
Graf 1 Vývoj vybraných poplatků za uložení odpadu obcemi v ČR (základní sazba), [mil. Kč] xls; 38kB
Zdroj: http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Statisticka_Rocenka_ZP_CR%202016.pdf
Graf 2 Vývoj vybraných poplatků za uložení odpadu v ČR (riziková složka), [mil. Kč]
Graf 2 Vývoj vybraných poplatků za uložení odpadu v ČR (riziková složka), [mil. Kč] xls; 39kB
Základní složka poplatku za odpady ukládané na skládky je příjmem obce, na jejímž území leží skládka (základní složka poplatku se platí za nebezpečné i ostatní odpady). Za ukládání nebezpečných odpadů se ale ještě připočítává tzv. riziková složka a ta je příjmem Státního fondu životního prostředí.
Zdroj: http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Statisticka_Rocenka_ZP_CR%202016.pdf
Odkazy