Pohledy na vybrané téma

Potravinářský průmysl

Potraviny, které si koupíte v obchodě, jsou buď přímo zemědělské produkty (ovoce a zelenina), nebo se jedná o výrobky potravinářského průmyslu (chleba, pečivo, salámy, jogurty, sýry apod.). Potravinářský průmysl je odvětví zpracovatelského průmyslu, který zpracovává zemědělské produkty z rostlinné i živočišné výroby (obilí, zeleninu, mléko, maso a další suroviny) do podoby potravin pro spotřebitele. Při potravinářské výrobě jsou využívány i některé průmyslové suroviny, např. konzervanty nebo barviva, pro něž se vžil název „éčka“ dle jejich průmyslového značení velkým písmenem E.

Potravinářský průmysl zahrnuje mlýny, pekárny, mlékárny, cukrovary, konzervárny, masokombináty a další výrobny. Pod potravinářský průmysl spadá i výroba nápojů (alkoholických i nealkoholických) a v ČR tradičního piva. Pro toto odvětví průmyslu jsou velmi důležité systémy kontroly kvality výrobků z chemického i biologického pohledu, neboť jakékoliv odchylky od standardů mohou vést k poškození zdraví spotřebitelů. Na to dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární zpráva. 

Potravinářský průmysl nenajdeme pouze v oblastech s rozvinutou zemědělskou výrobou (podobně jako např. hutní průmysl v lokalitách, kde se těží suroviny) a je na území ČR poměrně rovnoměrně rozptýlen. Je to tím, že přeprava zemědělských komodit je méně náročná než průmyslových surovin. Rovněž je z pohledu prodejce i spotřebitele nutné uchování čerstvosti potravin, což by bylo při přepravách na velké vzdálenosti komplikované. Mezi potraviny řadíme samozřejmě i biopotraviny z produkce ekologického zemědělství.