Pohledy na vybrané téma

Potrubní doprava

Potrubní doprava zajišťuje přepravu kapalin, plynů a výjimečně i pevných materiálů potrubím. Zdrojem energie pro zajištění dopravy je gravitační síla a rozdíly tlaku v potrubí a mimo něj. S potrubní dopravou se denně setkáváme doma, když otočíme kohoutkem umyvadla nebo když zapneme radiátor. Voda se k nám dostává prostřednictvím potrubí (vodovodu) a potrubím (kanalizací) je také odváděna pryč jako voda odpadní. Teplo se do domů také může dostat potrubím jako horká pára nebo horká voda (teplovody). Potrubní doprava, která zajišťuje přepravu surovin na krátké vzdálenosti (v rámci obcí, měst, či regionů) patří do tzv. občanské vybavenosti území (infrastruktury). Potrubní doprava je značně neflexibilní (vedení potrubí nelze přizpůsobovat novým a nečekaným potřebám), je však velmi levná a šetrná k životnímu prostředí.

Na dlouhé vzdálenosti (mezi státy i kontinenty) se potrubní doprava využívá k přepravě ropy a zemního plynu. Nejdelším ropovodem na světě je ropovod Družba (přátelství) z ruské Samary do Evropy dlouhý 5 502 km. Délka ropovodu na území ČR je 357 km a jeho kapacita je 9 mil. tun ropy ročně. V plánu je společný euro-asijský projekt zaměřený na výstavbu 3 900 km dlouhého plynovodu Nabucco z Turecka do Evropy.

 

Obrázky
Obr. 1 Plynovod nad řekou Váh (Slovensko)
Obr. 1 Plynovod nad řekou Váh (Slovensko)
Autor: Tomáš Holík
Obr. 2 Trasa plynovodu Nabucco
Obr. 2 Trasa plynovodu Nabucco
Autor: Tchoř
Odkazy