Pohledy na vybrané téma

Prašné částice

Mezi jedny z nejnebezpečnějších škodlivin v ovzduší ze zdravotního hlediska patří  prašné částice – PM (zkratka PM pochází z angl. particulate matter). PM pocházejí jak z lidské činnosti (průmysl, energetika, doprava), tak z přirozených zdrojů (výbuch sopky, lesní požár). Jejich hlavním zdrojem jsou spalovací procesy. Prašné částice jsou tak malé, že jsou běžně unášeny vzduchem. Dle velikosti v mikrometrech (1 µm je tisíckrát menší než milimetr) je rozlišujeme na PM1,0, PM2,5, PM10 a nazýváme je frakce. Ty největší dosahují průměru asi jedné desetiny tloušťky lidského vlasu. Jejich vdechování způsobuje poškození oběhového a dýchacího systému. Nejrizikovější jsou jemné částice frakce PM1,0 a PM2,5, které pronikají až do plicních sklípků, kde se usazují. Negativní účinky prašných částic jsou zesíleny existencí dalších znečišťujících látek na jejich povrchu. Vážou se na ně především těžké kovy, které jsou pro lidský organismus karcinogenní, tj. přispívají ke vzniku rakoviny. Přitom nadlimitním koncentracím PM10, tzv. polétavého prachu, je v posledních letech vystaveno cca 50 % obyvatel ČR, což způsobuje nárůst předčasných úmrtí o 2–4 tis. osob ročně.

Více o tom, jak prašné částice škodí lidskému zdraví, se dozvíte v kapitole: Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví.