Pohledy na vybrané téma

Předcházení vzniku odpadů

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Podle hierarchie nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů prvním krokem k tomu, aby se snížilo množství vyprodukovaných odpadů. Existuje množství způsobů, jak napomoci snížení produkce odpadů a může se do nich zapojit každý z nás. Jak předejít vzniku odpadů, anebo jej alespoň omezit, se konkrétně dozvíme v následujících podkapitolách.Graf 1: Vývoj celkové produkce odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vývoj celkové produkce odpadů v ČR [tis. t]
Graf 1 Vývoj celkové produkce odpadů v ČR [tis. t] xls; 40kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Zde cesta odpadu začíná – většina toho komunálního končí na skládkách
Obr. 1 Zde cesta odpadu začíná – většina toho komunálního končí na skládkách
Autor: ŠJů ©
Odkazy