Pohledy na vybrané téma

Preference šetrných výrobků

V dnešní době máme možnost vybírat z obrovského množství výrobků a služeb různých parametrů, designů, značek apod. Jednou z věcí, ke které můžeme přihlédnout, je to, jaký mají vliv na životní prostředí. K tomu nám pomáhá speciální označení výrobků a služeb – tzv. ekoznačení (angl. ecolabelling).

Ekoznačku lze udělit výrobkům nebo službám, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí a ke zdraví spotřebitele. Firmy mohou ekoznačku dobrovolně využívat ke zlepšení pozice výrobku na trhu a spotřebitelé jako výhodu při výběru výrobků a služeb. Udělením ekoznačky stát garantuje, že výrobek je k přírodě šetrnější než výrobek bez ekoznačky a splňuje daleko přísnější požadavky na kvalitu a zdravotní nezávadnost. V současné době používá v ĆR ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste.

 

Obrázky
Obr. 1 Ekoznačení (zleva: ČR – Ekologicky šetrný výrobek, Ekologicky šetrná služba; Ekoznačka EU)
Obr. 1 Ekoznačení (zleva: ČR – Ekologicky šetrný výrobek, Ekologicky šetrná služba; Ekoznačka EU)
Odkazy