Pohledy na vybrané téma

Přepravní objem

Indikátory objemu popisují výsledek přepravy – co bylo přepraveno - bez ohledu na vzdálenost (to hodnotí indikátory výkonu). Přepravní objemy se vyjadřují v těchto jednotkách:

  1. Počet přepravených osob
  2. Počet přepravených tun zboží – používá se u jednotlivých druhů dopravy bez ohledu na její délku. Nevýhodou je, že není zohledněn druh přepravovaného zboží a jeho charakteristiky.

V osobní dopravě se objem vyjadřuje v počtu přepravených osob daným druhem dopravy, např. automobilem, autobusem, vlakem apod. Jedna osoba se počítá na jednu cestu z místa A do místa B. Na další cestu je však i tatáž osoba počítána znovu. Počet přepravených cestujících městskou hromadnou dopravou (MHD) v Praze (cca 3,7 mil. denně) tak samozřejmě neoznačuje počet lidí, kteří použijí MHD, ale ukazuje, kolik jednotlivých cest tím kterým dopravním prostředkem uskutečnili. Pokud tedy přestoupili z tramvaje na metro a pak na autobus, jsou započítáni celkem 3x.

Obr. 1 Dopravní indikátory – animace

Zjistěte, jak se počítají a co vyjadřují jednotlivé dopravní indikátory u různých dopravních prostředků, porovnejte je a zamyslete se, co to může znamenat pro životní prostředí. Aby se vám lépe počítalo, ujedou pro začátek všechny dopravní prostředky stejnou vzdálenost.