Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Přírodní kapitál, statky a služby

Většina zdrojů pro uspokojování potřeb člověka je i v moderním světě stále poskytována přírodou. Všechny statky a služby, které příroda poskytuje člověku, se souhrnně nazývají přírodní kapitál. Do přírodního kapitálu zahrnujeme přírodní zdroje – suroviny odebírané z přírody pro výrobu (jako je voda, nerosty nebo dřevo), ale také například ekosystémy, které poskytují člověku různé služby. Říkáme jim proto ekosystémové služby.

Součásti přírody, které člověk pro uspokojování potřeb využívá, se nazývají statky či služby životního prostředí (nebo také přírodní statky a služby). Statky životního prostředí jsou například přírodní zdroje, které z přírody odebíráme jako suroviny pro výrobu nejrůznějších výrobků (dřevo na dřevěný nábytek, uhlí na topení, stříbro na stříbrné náušnice). Službou životního prostředí je například možnost rekreace v přírodě, přirozená filtrace nečistot v řece působením ekosystému, zadržování nebo odtok vody z krajiny, nebo také poskytnutí prostoru pro výstavbu měst, průmyslových areálů či pro ukládání odpadu. Existence ekosystémových služeb je např. předpokladem k hodnocení ekologické únosnosti území v ekologii.

S kapitálem, tedy i s tím přírodním, vždy souvisí nějaká hodnota, chcete-li, cena. Už vás vlastně někdy napadalo ptát se, jakou cenu má příroda? Odpověď není vůbec jednoduchá, zkuste se podívat do odkazů.