Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Proces integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)

Integrovaná prevence je způsob, jak u velkých znečišťovatelů životního prostředí (zpravidla větších továren) hlídat úroveň znečištění vody, ovzduší a půdy najednou a zabránit tak možným přesunům znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Snahou integrované prevence je tlačit firmy k používání k životnímu prostředí co nejšetrnějších způsobů výroby (tj. přístrojů, vybavení, postupů) – to znamená těch nejlepších, nejmodernějších a zároveň dostupných. Zkratkou se tomuto ideálu říká BAT (nejlepší dostupné techniky, z angl. Best Available Techniques). Žádné dvě továrny však nejsou úplně stejné, a tak u každé vypadá její BAT (tj. maximum, kam až se může přiblížit k onomu ideálu) jinak.

Podrobnosti, jak integrovaná prevence funguje, najdete v kapitole Vzduch nebo Odpady.