Pohledy na vybrané téma

Produkce komunálního odpadu

Komunální odpad se podílí na celkové produkci odpadů v ČR asi 17 %. Možná si řeknete, že je to docela malý podíl, vždyť třeba takového odpadu ze staveb a demolic se vyprodukuje mnohem více (cca 50–58 % z celkové produkce odpadů). Ale je třeba si uvědomit, že komunální odpad se týká každého z nás a produkujeme ho denně. Produkce komunálního odpadu v ČR se v posledních 5 letech pravidelně pohybuje nad 5 mil. t – to znamená, že v průměru každý z nás (včetně kojenců) za jeden rok vyhodíme necelých 500 kg, tj. téměř půl tuny odpadů. Dovedete si to představit? Třeba takové běžné osobní auto váží něco mezi 1000–1500 kg.

Co všechno můžeme v komunálním odpadu najít? Protože jde hlavně o odpady z domácností, objevují se v kontejnerech a popelnicích zbytky jídla, papír, plasty, sklo, textil, kovy a obalový materiál. Spousta těchto materiálů je ale znovu použitelná (recyklovatelná). Proto byl zaveden sběr a třídění odpadu. Dnes už je normální třídit, ale představte si, že ještě před takovými 15 lety končil veškerý odpad v jedné a té samé popelnici a byl odvážen na skládku.

Pro úplnost je dobré připomenout, že komunální odpad není to samé, co odpad směsný. Směsný odpad je součástí komunálního a tvoří jej nevytříditelné složky komunálního odpadu, tedy takový odpad, který není možné vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad.Graf 1: Vývoj celkové produkce komunálních odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj celkové produkce komunálních odpadů na obyvatele v ČR [kg/obyv.]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR