Pohledy na vybrané téma

Produkce odpadů v porovnání s HDP

Problematika odpadového hospodářství je velmi zajímává, a to ze dvou pohledů – nejen environmentálního, ale i ekonomického. Zajímavé srovnání nám nabízí produkce odpadů v porovnání s výší hrubého domácího produktu (HDP). Tento indikátor používaný v celé EU slouží pro porovnání produkce odpadů v jednotlivých státech v závislosti na výkonu ekonomiky. Je však možné jej použít i pro srovnání jednotlivých regionů v rámci jednoho státu. V ČR tak ze všech krajů vykazují nejvyšší produkci komunálních odpadů Středočeský kraj a hl. město Praha. To přímo souvisí nejen s hustotou a strukturou osídlení, ale v podstatě to odpovídá i způsobu života a výši příjmů. Ekonomickou úroveň a z ní vycházející spotřebu lze tedy dát do přímé úměry s produkcí komunálních odpadů.

 

Obrázky
Graf 1 Porovnání hrubého domácího produktu (HDP), produkce všech odpadů a komunálních odpadů podle jednotlivých krajů ČR, 2016 [t, mil. Kč]
Graf 1 Porovnání hrubého domácího produktu (HDP), produkce všech odpadů a komunálních odpadů podle jednotlivých krajů ČR, 2016 [t, mil. Kč] xls; 44kB
Z grafu je zřejmé, že produkce odpadů v jednotlivých krajích ČR je závislá na životní úrovni a ekonomickém výkonu jednotlivých krajů (reprezentovaném krajským HDP).
Zdroj: CENIA (ISOH), ČSÚ
Odkazy