Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Program podpory environmentálních technologií (ETAP)

ETAP (z angl. Environmental Technologies Action Plan) je plán, jak pomoci evropským firmám používat technologie šetrnější k životnímu prostředí. Jeho cílem je odstranit překážky ve vývoji a zavádění environmentálních technologií v průmyslu, zajistit, aby se Evropská unie stala vedoucí silou ve vývoji a zavádění environmentálních technologií a mobilizovat všechny zúčastněné strany k aktivitě při jeho realizaci.

Rozsah využití je velmi široký. V rámci ETAPu například výzkumníci přišli na to, jak vyrobit motor, který nezreziví při použití biopaliv. Na Kypru, který trpí častými suchy, zase vynalezli zařízení, s jehož pomocí lze vodu z umyvadla a sprchy znovu použít na zavlažování a splachování toalet a tak snížit spotřebu čerstvé pitné vody skoro o polovinu. Jiným příkladem je rakouská firma, která vyvinula způsob, jak získávat biomasu v průmyslovém měřítku z řas s pomocí oxidu uhličitého (CO2), který je přiváděn přímo z komínů továrny, takže se vůbec nedostane do ovzduší. Takto získaná biomasa se poté může využít při výrobě pohonných hmot, plastů, léků, kosmetiky nebo jako krmivo pro zvířata.